27 feb. 2015

Cirka 1 miljon saker. | Approximately one million things.


En väldigt snäll dam, som vi inte känner, skickade ett mail och skrev 
att hon hade några småsaker som hon ville skänka till det lilla musboet. 
Efter en dag eller två låg det ett paket i postlådan. 
Paketet innehöll 1 miljon saker. 
Ja, åtminstone är det vad Anna-Gull säger. Hon är ju inte så himla duktig på matte, men hon säger att hon har räknat alla sakerna minst två gånger och fått det till 1 miljon saker båda gångerna. 
Jag är inte övertygad, men jag låter henne hållas... ;) 
Tack så hjärtligt för alla fina saker Christina. Jag är väldigt glad, rörd och tacksam. 

A very kind lady, whom we do not know, sent an email and wrote 
that she had a few little things that she wanted to donate to the little mouse nest. 
After a day or two, there was a package in the mailbox. 
The package contained one million things. 
Well, at least that is what Anna-Gull says. She's not so very good at math, but she says she has counted all the things at least twice and got it to 1 million things both times. 
I'm not convinced, but I let her have it her way... ;) 
Thank you very much for all the nice things Christina. I am very happy, touched and grateful. 

1 kommentar: